Privacybeleid

Bij Subb Studio hechten we veel waarde aan jouw privacy. We verwerken daarom alleen de gegevens die nodig zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen over jou en jouw gebruik van onze diensten. We zullen nooit je gegevens voor commerciële doeleinden delen met derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de diensten die we aanbieden. De ingangsdatum van dit beleid is 01/11/2023. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke voorwaarden we deze eventueel delen met derden. We leggen ook uit hoe we je gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, wiens contactgegevens aan het einde van dit beleid worden vermeld.

Gegevensverwerking

Hieronder lees je hoe we jouw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening worden gedeeld met Shopify. Zij hebben toegang tot jouw gegevens om technische ondersteuning te bieden en zullen deze nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify is verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten.

Webhosting

We maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Shopify. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken deze niet voor eigen doeleinden. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Payment processors

Shopify Payments verwerkt een deel van de betalingen in onze webwinkel. Zij nemen passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en delen deze alleen wanneer nodig voor de dienstverlening.

Beoordelingen

We verzamelen reviews via Trustpilot. Als je een review achterlaat, worden je gegevens gedeeld met Trustpilot zodat zij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot zal jouw gegevens alleen gebruiken voor het versturen van uitnodigingen voor reviews en neemt passende maatregelen om jouw gegevens te beschermen.

Verzenden en logistiek

Voor het bezorgen van bestellingen maken we gebruik van de diensten van PostNL. We delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL, die deze alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening en zullen deze niet voor marketingdoeleinden gebruiken zonder jouw toestemming.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren, maar deze zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In bepaalde gevallen kunnen we verplicht zijn jouw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. We zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent en zolang als nodig is om te voldoen aan administratieve verplichtingen. We hanteren passende bewaartermijnen volgens de wet.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, bezwaar en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

We maken gebruik van cookies voor Google Analytics om het gebruik van onze website bij te houden en rapportages te krijgen over bezoekers. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen en zullen je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens Subb Studio

Sweerts de Landasstraat 16, 6814DE Arnhem

Contactpersoon voor privacyzaken

Suzanne Twilt